Barnläkare kräver bättre skydd för våldsutsatta barn

Den 26 oktober hölls ett seminarium i riksdagen med anledning av att Sverige fått kritik av FN:s barnrättskommitté för brister i statistiken och otillräcklig forskning om sexuella övergrepp mot barn.

Arrangör var Svenska Barnläkarföreningens arbetsgrupp för barn som far illa. Man anser att Sverige måste göra mer för att komma tillrätta med våldet mot barn.

Få läkare utbildas
En enkätundersökning som gjordes bland utbildningschefer för blivande barnläkare 2009, visar att endast var fjärde barnläkare får utbildning om misshandel och vanvård av barn trots att man vet att utbildning är en viktig faktor för att en läkare ska upptäcka missförhållanden.

– Det är naturligtvis ett deprimerande och förvånande resultat. Denna kunskap måste ingå som ett obligatoriskt moment i utbildningen, anser Fredrik Malmberg, barnombudsman. Det är viktigt flera skäl. Små barn kan inte själva berätta om misshandel i familjen. Vi vet också att äldre barn kan ge signaler om att de far illa i hemmet, men sällan berättar detta rakt på sak. Det krävs att vårdpersonal kan uppfatta signalerna och våga göra rätt undersökningar och ställa rätt frågor.

Barnombudsmannen kräver att följande åtgärder genomförs:

- Obligatorisk fortbildning om barnmisshandel och vanvård för blivande barnläkare.
- Ett nationellt initiativ för att samla kunskap om barn som utsätts för våld och vanvård.
- Barn och unga måste få kunskap om sina rättigheter och var de kan söka hjälp.
- Föräldrar måste få stöd och råd som bidrar till att förebygga våld i hemmet.
- Socialtjänsten måste bli bättre på att samverka med viktiga aktörer som bl a vården, tandvården, skolan och barnomsorgen.