Barnombudsman Fredrik Malmbergs tal på World Child and Youth Forum 2011

Som barnombudsman vill jag tacka kungafamiljen för initiativet att öppna slottet till en dag som ska inspirera i barnkonventionens anda.

Författaren och psykoterapeuten Alice Miller sa en gång att ”barndomen är inte den kortaste perioden i våra liv utan snarare den längsta eftersom vi bär den perioden med oss i resten av våra liv”.

Låt oss inte ens för ett ögonblick glömma den många gånger tuffa verklighet som gör att det är så oerhört viktigt att vi tillerkänner också barn mänskliga rättigheter.

Barnkonventionen handlar om barn här och nu. Det den tar upp är på allvar. Och budskapet den bär på är att stater har ett särskilt ansvar. Men den säger också: vi har alla ett ansvar. Du, jag, vi. Och det är mitt budskap: när slottets portar stängs hoppas jag att just du har bestämt dig: det här kan jag, i just min verklighet, personligen göra för barns bästa!

Barnkonventionen har ratificerats av så gott som samtliga länder. Den har en unikt stark ställning. Barnkonventionen utgår från två synsätt som båda är lika viktiga. För det första: varje barns rätt till skydd. Barn har rätt till skydd från diskriminering, utnyttjande och exploatering. För det andra: varje barns rätt att uttrycka sin mening. Rätt att behandlas med respekt och aktning för sin egen person.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar.  Bland dessa fyra artiklar finns artikel 3, som vi samlats kring här i dag. Artikel 3 säger att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet. Men vad är barnets bästa? Vem vet det?

Vill vi verkligen förstå barnets bästa måste vi respektera barnets rätt att komma till tals. Och lyssna!

Det är viktigast. Men det räcker inte. Vi vuxna måste också ta ansvar för den information vi får.
Att definiera barnets bästa handlar om att lyssna på barn, barnen sätter fokus på problemen, men vuxenvärlden måste se barnets bästa utifrån samtliga rättigheter i barnkonventionen. Det kräver fler perspektiv. Hur tar vi reda på vad forskning och kartläggningar visar är bra för barn? Vad är skadligt och vad behöver barn? Vi måste också veta vad nätverket kring barnet, familjen, personal i skola, förskola och omsorg tror är bra för barnet.

Konventionsstaterna är ytterst ansvariga för att barnkonventionen efterlevs. Men min poäng i dag är att vi alla har ett ansvar. Alla kan bidra.

Vi kan vara aktiva föräldrar, se fler barn än de egna.
Vi kan vara engagerade i föreningslivet, se så ingen blir utanför.
Och vi kan göra skillnad i arbetslivet. Hur då?

Jo, företag kan säkra att produkter inte är skadliga för barn. Fatta beslut om policys för föräldrastödjande insatser bland sina anställda. Låta personal engagera sig.

När jag arbetade i Asien kunde jag på nära håll se hur ett stort svenskt företag bidrog till att rädda liv. Det krävdes bara några få meningar. Ett beslut om en upphandlingspolicy för att motverka skadligt barnarbete. Konsekvensen: barn lyftes ut ur livsfarliga miljöer.

Det finns ingen ursäkt för att inte göra skillnad. Jag, du och vi kan det. Från slott till koja, i det stora och i det lilla. Vad blir ditt beslut? Hur ska du göra skillnad?
Tillsammans förändrar vi. Nu!

Fredrik Malmberg, barnombudsman