Lyckas i skolan en viktig grund för att lyckas i livet

I en debattartikel i dag i Svenska Dagbladet presenteras ny statistik från Socialstyrelsen och Skolverket som visar på stora skillnader i skolresultat för barn som är omhändertagna av samhället. 86 procent av alla barn går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Motsvarande siffra för de omhändertagna barnen är 55 procent.

Samtidigt visar forskning på att den enskilt viktigaste faktorn för hur det ska gå för dessa barn senare i livet är just hur väl de lyckas i skolan. Ska framtidsutsikterna förbättras för de placerade barnen är det därför nödvändigt att satsa på att förbättra deras skolprestationer.

Lagstiftningen säger att kommunerna har ett särskilt ansvar för att följa upp dessa barn och se till att de får utbildning men här ser Barnombudsmannen att det brister. En enkätundersökning som Barnombudsmannen presenterade tidigare i år visar att endast cirka en tredjedel av socialnämnderna i landets kommuner tagit beslut om hur barnens rättigheter och behov av utbildning tillgodosetts och hur detta ska följas upp.

- Att de här barnen misslyckas i skolan beror inte på att de har sämre kognitiv förmåga. Det handlar om försummelse. Att lyckas i skolan är en skyddsfaktor som samhället kan påverka. Vi kan hjälpa dessa barn att få en utbildning och samma chans som andra, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen har redan tidigare uppmärksammat dessa missförhållanden och föreslagit åtgärder för att tillvarata dessa barns grundläggande rättigheter. De placerade barnen måste få samma rätt till en god utbildning som alla andra barn i vårt land.

• Barn och unga vid särskilda ungdomshem och HVB – hem för vård eller boende – ska ha rätt till likvärdig utbildning i enlighet med artikel 2 och 28 i barnkonventionen.

• Varje barn som omhändertas och placeras av samhället ska ha rätt att få en skolpsykologisk och pedagogisk undersökning i samband med placeringen, eller en tid efter skolstarten. Utredningen ska följas av kraftfulla stödinsatser, både i skolan och i familjehemmet eller på institutionen.