Svensk lag inskränker barns rätt att komma till tals

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg tycker att utlänningslagen ska stämma bättre överens med barnkonventionen när det gäller hur ensamkommande flyktingbarn kommer till tals och får berätta om sina upplevelser i Migrationsdomstolarna.

En granskning som Sveriges radios Ekoredaktion gjort visar att bara vart fjärde barn hörs i domstol.

I FN:s barnkonvention står det att alla barn och unga har en absolut rätt att komma till tals. I utlänningslagen, som den är skriven idag, står det att barn ska höras om det inte är ”olämpligt”. Men något sådant olämplighetsrekvisit finns inte i barnkonventionen.

- På den punkten är jag kritisk till att man inskränker barns och ungas rätt att komma till tals.

  Att barn ska höras om det inte är "olämpligt" lämnar utrymme för tolkningar och kan användas som kryphål för att säga nej till barns krav på att få höras, menar han.

- Man måste också se till att barn och unga får information om sin rättighet att komma till tals. Det är något som ofta brister i Sverige, säger Fredrik Malmberg.

Enligt Ekots granskning hölls bara muntlig förhandling med 145 barn av totalt 540 domar sedan i januari i år. Det motsvarar 28 procent.