Upprättelsedagen

Det officiella Sverige ber om ursäkt:

Upprättelsedagen

I dag samlas 1300 personer i Stockholms stadshus för att delta i den Upprättelseceremoni som regeringen inbjudit till.

Det officiella upprättelsetalet framförs av riksdagens talman Per Westerberg i närvaro av H.M. Drottningen, representanter för regeringen, riksdagens partier samt Sveriges Kommuner och Landsting. Barnombudsman Fredrik Malmberg närvarar också på ceremonin.

- Upprättelsedagen är oerhört viktig. Det handlar om att det officiella Sverige tar ansvar för de ohyggliga svek som alla dessa människor utsattes för som barn. Och det handlar om att tydligt markera att barn som är i en liknande situation i dag har rätt att få stöd och bli tagna på allvar när de berättar, säger Fredrik Malmberg, barnombudsman.

Ceremonin arrangeras för att ge upprättelse åt personer som utsatts för övergrepp eller försummelse när de varit omhändertagna av samhället under sin barndom. Utredningen om vanvård i den sociala barnavården har genom cirka 850 intervjuer visat att många barn och unga tvingats genomleva en barndom präglad av kränkningar, hot och övergrepp.

En officiell upprättelseceremoni som innehåller ett erkännande av att samhället brustit i sitt ansvar och en ursäkt å hela samhällets vägnar till alla som drabbats utgör en viktig del av upprättelseprocessen.

-  Det är ett viktigt steg. Inget ansvar kan vara större än det staten tar på sig när ett barn omhändertas. Barnet har rätt att växa upp i trygghet, få tillgång till bra utbildning och god hälsovård – för att bara nämna några grundläggande rättigheter, säger Fredrik Malmberg.

Vanvårdsutredningen är en slags historisk haverikommission för den sociala barnavården. Vi har lärt oss att fina regelverk och bra rutiner på papperet aldrig räcker.

Ingen lyssnade på barnen
Utanför vanvårdsutredningens kansli har grånade farbröder och äldre tanter, men även medelålders män och kvinnor, tålmodigt väntat på sin tur att få berätta.

Nu har det offentliga Sverige äntligen lyssnat på vad de har att berätta. Nu kommer upprättelsen till sist. Men när de var barn lyssnade ingen.

Vad lär vi av detta? Jo, att det inte räcker med en aldrig så fin lagstiftning. Det är verkligheten för det enskilda barnet som räknas.

Den sociala barnavården har utvecklats i rätt riktning. Mycket har förändrats och förbättrats.

- Men vi får inte bli blinda för problem i vår nutid. Omhändertagna barn är fortfarande i en oerhört utsatt situation. Och de saknar fortfarande möjlighet att utkräva ansvar när samhällsvården grovt sviker dem. Det måste det bli en ändring på, avslutar Fredrik Malmberg, barnombudsman.