Det här är en informatör

En informatör är en person som antagits som informatör av polismyndigheten för att ingå som ett led i polisens brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet.

Som informatör lämnar man löpande information till polisen. Innan personen blir antagen, och vid behov därefter, genomförs en riskanalys. Varje informatör har en akt som upprättas vid polismyndigheten och förvaras i ett säkerhetsskåp. Ett nationellt register med högt ställda krav på säkerhet förs över alla informatörer vid en enhet vid Rikskriminalpolisen (FAP 490-1).

Informatörsverksamheten har med åren kommit att bli en allt mer systematisk del av underrättelseverksamheten. Vissa polismyndigheter har sedan ett tiotal år tillbaka inrättat särskilda funktioner eller enheter för arbetet med att hämta in upplysningar från informatörer. Syftet är främst att skydda informatörerna från att röjas inom en vidare krets. (SOU: 2010:14)