Ensamkommande barns asylskäl ska prövas direkt

Migrationsverket ska börja pröva ensamkommande barns asylansökningar direkt vid ankomsten till Sverige. Orsaken är att det saknas platser i kommunerna som ansvarar för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn.

– Det ställer höga krav på ankomstkommunerna som i många fall redan har en ansträngd situation. Barnen måste få sina rättigheter och behov av stöd tillgodosedda. Det handlar om att se till att de få ett bra boende, utbildning, hälsovård och en god man, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

I dagsläget väntar cirka 500 barn på plats i en så kallad anvisningskommun. Många tvingas tillbringa månader i transitboenden i de fyra ankomstkommunerna Malmö, Sigtuna, Mölndal och Solna. Enligt det nuvarande systemet prövas inte deras asylärenden förrän de fått en kommunplats.

– Det är tråkigt att inte fler kommuner tar emot ensamkommande asylsökande barn och att det inte finns någon ljusning på den punkten, säger Fredrik Malmberg.

Mottagandet av ensamkommande asylsökande barn är en fråga som länge engagerat Barnombudsmannen. Tillsammans med Rädda Barnen och Migrationsverket har myndigheten försökt driva på kommunerna att ta sitt ansvar och utöka antalet platser, men också betonat vikten av att säkerställa att barnen får ett bra mottagande i Sverige.

– Allra bäst vore om barnen fick ett bra mottagande i anvisningskommunerna. Men när det nu ser ut som att väntetiderna blir längre och barnen sitter fast i ankomstkommunerna är det självklart viktigt att försöka korta asylprocessen, säger Fredrik Malmberg.