Föräldrar får kunskap om vad barnets rättigheter innebär

Föräldrar i Sverige har bra koll på barns rättigheter. Genom dialog ska kunskaperna nu bli ännu bättre.

Hanne Simonsen hos Barnombudsmannen projektleder just nu ett uppdrag från regeringen som handlar om att ta fram och sprida ett informationsmaterial till föräldrar om barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Sedan agaförbudet 1979 utsätts allt färre barn för kroppslig bestraffning. Men de senaste åren har det blivit vanligare att föräldrar knuffar och ruskar sina barn.

Materialet ska därför ha ett särskilt fokus på relationen mellan barn och föräldrar och ta upp barnets rätt till skydd mot våld. Den 13 juni ska det vara färdigt.

Samordnarna för landets barna- och mödravårds-centraler blir nyckelpersoner när materialet ska spridas.

Förstå förutsättningar och behov
För att kunna ta fram ett lämpligt material har Hanne mött både föräldrar och yrkesverksamma inom barnhälsovården. Senast var hon i Karlskrona där landstinget har utvecklat en unik modell för föräldragrupper baserad på barnkonventionen.

– Jag har pratat med BVC-sköterskorna om deras förutsättningar och behov och vilka frågor som är viktiga att ta upp, säger Hanne.

Materialet är efterlängtat av många. En del landsting har riktlinjer och program för vad man ska diskutera med föräldrarna, men i andra får den enskilda sköterskan klara uppgiften helt på egen hand.

I fokusgrupper har mammor och pappor med barn i åldrarna 0-5 år fått berätta hur de ser på sin roll som föräldrar och hur de relaterar till barnkonventionen.

Kärlek, trygghet, mat
När föräldrarna fått associera fritt till begreppet barnets rättigheter nämns kärlek, trygghet, mat, utbildning och hälsa. Rättigheter som direkt kan översättas till artiklar i barnkonventionen.

– Det gäller att översätta barnkonventionen till föräldrars vardag och verklighet, menar Hanne.

Bästa sättet att göra det är genom samtal. De flesta föräldrar är inte särskilt motiverade att ta till sig tryckt information om allmänna frågor. De har fullt upp med livet här och nu. Däremot har de gärna kontakt med andra föräldrar. Vid behov söker de också information aktivt, här är internet en viktig kanal.

Att få till jämlika möten blir en utmaning, tror Hanne. Det får inte bli att ”här kommer överheten och säger hur du ska vara som förälder”.

– Materialet måste visa en realistisk bild av föräldraskapet – att det är både jobbigt och roligt, säger Hanne.