Slopa de solidariska skadeståndsansvaret för minderåriga

Kronofogden och Barnombudsmannen vill att det solidariska skadeståndsansvaret för minderåriga ska slopas. Myndigheterna har i dagarna lämnat ett förslag på lagändring till Justitiedepartementet.

 - Vi får ofta signaler från föräldrar, polis, socialarbetare m. fl. som tyder på att det finns en vilja från unga att bryta en kriminell bana, men att det är svårt att betala mer än "sin" del av ett skadestånd. Att ersätta det solidariska skadeståndsansvaret med en huvudregel om ett delat ansvar för minderåriga skadevållare bedömer vi skulle stärka minderårigas möjligheter att göra rätt för sig, säger rikskronofogde Eva-Liedström Adler och Fredrik Malmberg, barnombudsman.