Bamse förklarar asylprocessen för asylsökande barn

Migrationsverket har tagit fram ett nytt informationsmaterial för asylsökande barn.

Migrationsverket har tagit fram ett nytt informationsmaterial för asylsökande barn.

I en serietidning med Bamse får läsaren följa två asylsökande barn från ankomsten till Sverige tills de får ett beslut. Tidningen är lämplig för barn i åldrarna 5-12 år. I dagsläget finns den på fem olika språk.

För de äldre barnen finns broschyrer som beskriver asylprocessen steg för steg och förklarar krångliga ord. En broschyr riktar sig till barn som kommer till Sverige med sin familj, och en till barn som kommer utan föräldrar.

Migrationsverket har också lanserat en webbportal där barn själva kan ställa frågor om asylprocessen.

Till sin hjälp har Migrationsverket haft två gymnasieelever som varit med och utformat materialet och testat det på barn och ungdomar.

Även frivilligorganisationer som kommer i kontakt med asylsökande barn har fått tycka till om materialet.

Christopher Carlson, jurist hos Barnombudsmannen är positiv till initiativet.

– Myndigheter ska enligt barnkonventionen ta fram relevant och begriplig information för barn. För att barn ska ha reella möjligheter att kräva ut sina rättigheter behöver de känna till vilka dessa är, betonar han.

Det kan exempelvis handla om rätten att gå i skolan, träffa en läkare när man är sjuk och få sina egna asylskäl prövade.

Informationsmaterialet lanserades i onsdags på ett seminarium i Malmö.