Barns egna asylskäl måste tydliggöras i lagstiftningen

Utredaren Eva Lönqvist överlämnar idag en kartläggning av hur undantagsbestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter tillämpats till migrationsminister Tobias Billström.

Utredningen skulle bedöma hur barns och svårt sjukas asylskäl påverkats av den nya utlänningslagstiftningen från 2006.

– Jag är besviken över att kartläggningen inte ger svar på den fråga som huvudsakligen skulle bedömas, det vill säga om lagstiftningen fått en icke avsedd effekt i form av skärpta bedömningar. Jag är också bekymrad över att kartläggningen på flera ställen pekar på att praxis i tillämpningen av den nuvarande lagstiftningen inte är enhetlig, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

– Det betyder i klartext att den nuvarande lagstiftningen ger utrymme för godtycke och rättsosäkerhet. Utredningens slutsats att Migrationsverket och domstolarna i allt väsentligt tillämpar nuvarande lagstiftning korrekt tyder också på att det är lagstiftningen som måste förändras om barnspecifika asylskäl och barnets bästa ska kunna få ökat genomslag i den praktiska tillämpningen, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen har tidigare i samband med Utvärderingsutredningen uttryckt oro över att Migrationsöverdomstolen tolkat synnerligen ömmande omständigheter mycket restriktivt.

Migrationsverkets GD Dan Eliasson uttryckte i samband med att Utvärderingsutredningen överlämnades till regeringen en liknande oro.