Barn som behöver ska få stöd och skydd

"Vi har alla skakats av rapporteringen från Sigtuna. Två små pojkar har hittats döda. Mitt uppdrag handlar om att bevaka och följa upp att bland annat Sveriges kommuner lever upp till barn-konventionen och de mänskliga rättigheter alla barn i Sverige har. Jag har länge oroats över att det är så stora skillnader mellan hur olika kommuner agerar när barn far illa."

Barnombudsmannen bloggar