Barn som upplever våld i fokus för nytt arbete

Barnombudsmannen tittar i år närmare på situationen för barn som upplever våld i nära relationer.

Vid en forskarträff i början av september delade ett antal experter med sig av sina kunskaper på området.

Här berättar några av dem vad de anser måste åtgärdas för att barnen ska få ett rättssäkert bemötande