Barnombudsmannen oroad över brister för barn i häkte

Svenska häkten är inte anpassade efter barns behov och förutsättningar. Barnen får inte information om sina rättigheter och hela 80 procent har restriktioner – trots att vi vet att det är skadligt för barns hälsa. Dessutom saknas alternativ till att placera barn i häkte. Regeringen bör agera skyndsamt för att förbättra Sveriges efterlevnad av de frihetsberövade barnens mänskliga rättigheter.