Omhändertagna barn är fortfarande i en oerhört utsatt situation

I dag presenterar Vanvårdsutredningen sin slutrapport byggd på intervjuer med mer än 1 000 personer som berättat om den vanvård och de övergrepp de utsatts för på institutioner och i familjehem.

Intervjuerna avslöjar ett stort svek. Samhället omhändertog barn för att erbjuda trygga uppväxtvillkor, men de som vittnat berättar om hur de istället fick växa upp under mardrömslika förhållanden utan att någon ville lyssna eller ingripa till deras skydd.

Nu har dessa barn blivit vuxna och deras barndom kan aldrig gå i repris. Det lidande de har drabbats av skadade dem som barn och i många fall har vanvården också fått livslånga negativa konsekvenser.
 
Barnombudsman Fredrik Malmberg är lättad och glad över att regering och opposition nu har enats om att ge dem som drabbats upprättelse.

– Det är ett viktigt steg. Inget ansvar kan vara större än det staten tar på sig när ett barn omhändertas. Barnet har rätt att växa upp i trygghet, få tillgång till bra utbildning och god hälsovård – för att bara nämna några grundläggande rättigheter.

Vanvårdsutredningen är en slags historisk haverikommission för den sociala barnavården. Vi lär oss att fina regelverk och bra rutiner på papperet aldrig räcker.

Ingen lyssnade på barnen
Utanför vanvårdsutredningens kansli har grånade farbröder och äldre tanter, men även medelålders män och kvinnor, tålmodigt väntat på sin tur att få berätta.

Nu har det offentliga Sverige äntligen lyssnat på vad de har att berätta. Nu kommer upprättelsen till sist. Men när de var barn lyssnade ingen.

Vad lär vi av detta? Jo, att det inte räcker med en aldrig så fin lagstiftning. Det är verkligheten för det enskilda barnet som räknas.

Fredrik Malmberg anser att den sociala barnavården har utvecklats i rätt riktning. Mycket har förändrats och förbättrats.

– Men vi får inte bli blinda för problem i vår nutid. Omhändertagna barn är fortfarande i en oerhört utsatt situation. Och de saknar fortfarande möjlighet att utkräva ansvar när samhällsvården grovt sviker dem. Det måste det bli en ändring på!

Läs mer om barn i samhällsvård i Barnombudsmannens årsrapporter från 2010 och 2011:
"Bakom fasaden – Barn och unga i den sociala barnavården berättar" 
"I.m sorry – Röster från särskilda ungdomshem"

Barnombudsmannen på DN Debatt den 27 september:
"Barn i nutid måste också kunna få upprättelse"