Samtal om omhändertagna barn som avvisas

Enligt barnkonventionen har barn i asylprocessen samma rättigheter som alla andra barn i Sverige.

Ändå händer det att barn som har omhändertagits av socialtjänsten på grund av brister i familjen utvisas med sina föräldrar. Barnombudsmannen känner en stark oro för barn i de här situationerna och bjuder nu in Migrationsverket och Socialstyrelsen till ett samtal.

Ta del av inbjudan