Varför ska vuxna lyssna på barn?

Idékonferens 5-6 september 2011

Barn kan så mycket mer än vuxna tror. Barn och vuxna tycker ofta att olika saker är viktiga. Insatser som svarar mot barns behov gör störst nytta.

Dessutom är det en mänsklig rättighet att få vara delaktig i beslut som påverkar ens liv. Se där, några skäl till att vuxna ska lyssna på vad barn tycker, tänker och vill.

Den 5-6 september möts personal, beslutsfattare, forskare och föräldrar på idékonferensen Lyssna på oss! Konferensen arrangeras av Egen växtkraft, ett samprojekt mellan Handikappförbunden och Barnombudsmannen.

– Vi vill hitta nya vägar så att vuxenvärlden kan bli ännu bättre på att lyssna på barnen, säger Tove Rinnan som är en av projektledarna för Egen Växtkraft.

I samband med konferensen lanseras också två nya skrifter om hur barn och unga med funktionsnedsättning kan vara delaktiga i sin habilitering.

– De innehåller erfarenheterna från tre års arbete inom ramen för projektet Egen växtkraft, säger Tove Rinnan.

Skriften ”Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig” är gjord av barn och unga med olika funktionsnedsättningar för barn och unga i samma situation. Den ger många konkreta tips på hur man får vuxna att lyssna. Exempelvis vid ett möte med en ny läkare eller lärare.

Projektet Egen växtkraft har sedan 2008 kartlagt forskningen om barns delaktighet när de får stöd och samlat in kunskap om hur barn och unga med funktionsnedsättningar kan vara delaktiga när de får stöd av samhället, myndighetspersoner och föräldrar. Projektet har också haft en grupp barn och unga i åldrarna 11-19 år knuten till sig för att få kunskap från dem det verkligen gäller.

Några av slutsatserna är att barn och ungdomar kan och vill vara delaktiga i alla led av sin habilitering – från första kontakten till beslut och genomförande, uppföljning och utvärdering. Personalen vid landets stödverksamheter vill gärna öka barns delaktighet.

Förutom experter som presenterar forskning och praktiska erfarenheter på området medverkar även barn och ungdomar från Eskilstuna.