Allt fler barn berörs av vräkning

Under förra året berördes 663 barn av vräkning, en ökning med 5 procent jämfört med 2010. Det visar ny statistik från Kronofogden. Detta trots att det är ett av målen i regeringens hemlöshetsstrategi att inga barn ska vräkas.

– Vi har arbetat länge med frågan, eftersom det är oacceptabelt att barn tvingas lämna sina hem. De har rätt till en trygg boendemiljö och möjlighet till ett socialt liv och skolgång utan ständiga uppbrott. Nu måste barnens skydd stärkas genom åtgärder på både kommunal och nationell nivå, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen och Kronofogden bjöd in nio kommuner till en dialog i höstas för att gemensamt komma fram till förslag på hur utvecklingen kan vändas. Alla deltagare var överens om att förebyggande insatser måste stå i fokus och att både förändringar i lagstiftningen och insatser i kommunerna krävs.