Lokala barn- och ungdomsombud vill bli fler

Landets lokala barn- och ungdomsombud samlas regelbundet på Barnombudsmannens kontor i Stockholm för att diskutera hur viktiga frågor som rör barn och unga hanteras ute i kommunerna.

De lokala ombuden har ingen direkt koppling till myndigheten, men får under träffarna information om myndighetens pågående arbete och möjlighet att utbyta erfarenheter och få inspiration.

Men de lokala ombuden är få. Av landets 290 kommuner har bara åtta valt att ha lokala barn- och ungdomsombud, helt på eget initiativ. För sedan 2003, då Barnombudsmannen på regeringens uppdrag lämnat rapporten ”Uppdrag barn och unga” och bad regeringen att uppmana kommuner och landsting att satsa på lokala ombud, har ingenting hänt.

– Vi ser gärna att alla kommuner har lokala barn- och ungdomsombud.  Att de är så få i dag kan dels ha ekonomiska orsaker, dels bero på att alla kommuner kanske inte har tagit till sig det här med barns rättigheter, säger Marina Gunnmo Grönros på Barnombudsmannen.

Ombuden från Uppsala, Västerås, Botkyrka, Strängnäs, Järfälla, Simrishamn och Hudiksvall som träffades den 29 november upplever visserligen en smygande förändring i attityder från både tjänstemän och politiker i grannkommuner som visar allt större intresse för hur ombuden arbetar och har organiserat sig. Men än så länge är de alltså bara åtta stycken (ombudet från Kungsbacka hade inte möjlighet att närvara). Och rent praktiskt är uppdraget organiserat på olika sätt. En del av ombuden tillhör en särskild förvaltning, andra tillhör kommunledningsförvaltningen och rapporterar direkt till kommunstyrelsen. Några arbetar fristående med bidrag från kommunen. Uppdraget kan ingå som en del i en ordinarie tjänst, medan vissa barn- och ungdomsombud arbetar heltid.

Arbetet för de lokala barn- och ungdomsombuden är också upplagt på olika sätt. I en kommun utbildas särskilda ”barnpiloter”, som med fördjupade kunskaper om socialtjänstlagen och barnkonventionen har fått nya möjligheter att agera och reagera när barn far illa. Utbildningen ges bland annat till personal på skolor och förskolor, busschaufförer, kvartersvärdar hos bostadsbolag och andra som kommer i kontakt med många barn och ungdomar.

En del av barn- och ungdomsombudens arbete handlar om att svara på samtal från barn och föräldrar och att lotsa dem till rätt instans när de behöver hjälp. Många telefonsamtal till de lokala ombuden handlar om separationer. Både barn och föräldrar behöver råd och hjälp i situationer när föräldrarna inte är överens.