Avstamp för Pejling och dialog

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att sprida den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Pejling och dialog genomförs under tre år och vänder sig till kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter.

Avstampet, den 7 november kl. 10.30 till 12 på Kulturhuset i Stockholm, är startpunkten. Barnminister Maria Larsson, barnombudsman Fredrik Malmberg och SKL:s 1:e vice ordförande Lennart Gabrielsson är på plats i Kulturhuset och presenterar uppdraget.

Den första Pejlingen av en kommun visas och kommenteras i realtid av uppkopplade referenskommuner. Pejlingsstafetten lämnas därefter vidare till de kommuner som står på tur att pejlas. Vilka det blir berättar vi då. Utanför Kulturhuset kommer allmänheten ges möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter och idéer.

Lyssna mer och lyft högre är namnet på myndighetskonferensen, den 6 december. Ett fyrtiotal myndigheter har bjudits in till en inspirerande konferens på temat ”Att kommunicera med barn”.

Samma dag har cheferna för myndigheterna bjudits in till ett frukostmöte om hur statliga myndigheter kan bli bättre på att låta barn komma till tals i viktiga frågor. Syftet är att involvera barns och ungas kunskap i myndighetsarbetet. Barnombudsmannen visar hur det kan göras med framgång.

Barns rättigheter kränks även i Sverige. Varje dag. Under de närmaste tre åren kommer barnombudsmannen ta reda på hur barns rättigheter tas tillvara i vårt land. Ett femtiotal kommuner och regioner, landsting och myndigheter kommer att pejlas. Syftet är att tydliggöra ansvaret och öka motivationen att stärka barnets rättigheter i alla delar av samhället.