Sverige deltar i internationell konferens om barn som misstänks för brott

Fredrik Malmberg, barnombudsman, är just nu på Cypern för att delta i en konferens om barn som misstänks för brott.

- Jag tycker att ämnet är viktigt och angeläget. Just nu möter vi i Sverige barn i polisarrest och häkte och det finns mycket att önska om vi vill säkerställa att barn som är frihetsberövade får sin mänskliga rättigheter tillgodosedda. Det ska bli oerhört intressant att ta del av erfarenheter från mina kollegor och inte minst lyssna till föredrag från Barnrättskommittén, säger Fredrik Malmberg.

Konferensen arrangeras av det europeiska nätverket för barnombudsmän, ENOC (European Network of Ombudspersons for Children) där 34 länder är medlemmar. Temat är ”Barn som misstänks för brott och ett barnanpassat rättsväsende”.

Fredrik Malmberg kommer bidra med de erfarenheter som Barnombudsmannen i Sverige har så här långt från arbetet med frihetsberövade barn.

- Men jag kommer självklart också att lyfta fram resultaten från fjolårets tema ”Barn med erfarenhet av våld eller övergrepp i nära relationer”. I det sammanhanget vill jag särskilt berätta om hur barnen i expertgrupperna mötte ministrar i den svenska regeringen. Möten som var viktiga både för barnen och regeringen. Möten som lett till förändring!, avslutar Fredrik Malmberg.

Konferensen pågår 10-12 oktober. Följ gärna Fredrik Malmberg på Twitter för mer information från konferensen och Barnombudsmannens arbete här.