Tryggare kan ingen vara – Utmaningar för barns och ungas välfärd ur ett svenskt och finländskt perspektiv

På vilket sätt kan våra samhällen bli mer barnvänliga? Har vi gjort de riktiga samhällsekonomiska prioriteringarna för att främja barns och ungas trygghet? Dessa frågor diskuteras under seminariet ”Tryggare kan ingen vara”. 

Seminariet äger rum idag i Esbo Finland och öppnas av H.M. Drottning Silvia och den finländska presidenten Sauli Niinistö.

I Sverige och Finland har vi väl fungerande system som ska garantera välfärden för barn och unga. Målsättningarna är klara men att förverkliga dem är krävande. Dagens ungdomar är den mest välutbildade generationen men antalet unga arbetslösa har ökat kraftigt.  De flesta unga ser ljust på framtiden och är nöjda med sin fysiska hälsa men ungdomarnas psykiska hälsa har försämrats. Unga vistas också allt mer i miljöer utan vuxenstöd. Vi vuxna behöver veta mer om hur vi kan möta barns och ungas behov.

Barnombudsman Fredrik Malmberg är en av talarna i dialog med Finlands motsvarighet Maria Kaisa Aula om vilka utmaningar vi står inför.

Arrngör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland