Viktig dom stärker skuldsatta barn

Igår kom en dom i Hovrätten som får stor betydelse för skuldsatta barn. Redan innan det blev förbjudet enligt lag var det otillåtet att sätta barn i skuld. Barnombudsmannen har under flera år arbetat för att minderåriga inte ska kunna skuldsättas.

En arbetsgrupp som består av Konsumentverket, Kronofogden och Barnombudsmannen har drivit fram lagändringar och ett ändrat synsätt när man gör bedömningar.

Barn har tidigare kunnat bli betalningsskyldiga för bland annat skolfoton, läkar- och tandläkarräkningar som föräldrarna inte har betalat och fått inkassokrav på sin 18-årsdag. Domen är principiellt viktig eftersom den stärker barns skydd mot skuldsättning.