Avstamp för Pejling och dialog på onsdag

Avstamp för Pejling och dialog på onsdag

Den 7 november 2012 kl. 10.30–12.00 på Kulturhuset, Lava
går startskottet för Barnombudsmannens uppdrag att stärka barnets rättigheter.

Du som är inbjuden men ännu inte svarat – gör det omgående.

Du som inte är inbjuden men har tankar och åsikter om barns rättigheter är välkommen till Sergels torg utanför Lava där vi tar emot dig och dina förslag.

Du som inte kan komma kan se Avstampet på barnombudsmannen.se där hela programmet sänds.