Barnombudsmannens webbplats nominerad

Barnombudsmannens hemsida är nominerad till bästa webbplats i offentlig sektor. Tävlingen heter Episerver Awards och avgörs den 8 november.

Barnombudsmannens nya webbplats lanserades hösten 2011 och är vår viktigaste kanal för att kommunicera Barnombudsmannens verksamhet och mål till andra samhällsaktörer. Men webbplatsen är också en röst för barns rättigheter, därför finns en särskild del som riktar sig till barn och unga. Här kan den som är upp till 18 år göra sin röst hörd och ge sin bild av hur Sverige lever upp till barnkonventionen.

Interaktiviteten är också viktig, Barnombudsmannen twittrar och bloggar regelbundet och därför har en stor yta för dessa forum lyfts fram på webbplatsens förstasida.

Fyra finalister är uttagna i kategorin "Bästa webb offentlig sektor", Barnombudsmannen, Kulturhuset, Riksdagen och 1177.

Motiveringen lyder:
"Barnombudsmannen.se är en modern och målgruppsanpassad webbplats med tydlig struktur och hög tillgänglighet. Syftet är att underlätta arbetet på myndigheten samt möjliggöra för andra aktörer att sprida fakta, kunskaper och erfarenheter om barns rättigheter."