Inget skatteavdrag för läxhjälp

Barnombudsmannen säger nej till förslaget om HUS-avdrag för läxhjälp.

Skälen är flera. Det är skolans ansvar att se till att alla elever har tillgång till hjälp- och stödundervisning.

Likvärdigheten i svensk skola har försämrats och förslaget om avdragsgill läxhjälp kan leda till att föräldrarnas socioekonomiska bakgrund i högre utsträckning kan påverka elevernas resultat.

Förslaget strider även mot barnkonventionen.