Se avstampet för Pejling och dialog på webben

Avstamp för Pejling och dialog på onsdag

Den 7 november 2012 kl. 10.30–12.00 på Kulturhuset, Lava
gick startskottet för Barnombudsmannens uppdrag att stärka barnets rättigheter.

Du som inte kunde närvara kan se avstampet på barnombudsmannen.se där hela programmet sändes.