Var med och utveckla Max18

Vi söker dig som är beslutsfattare, tjänsteman eller arbetar i en kommun eller inom ett landsting som kan påverka barns situation och därför vill delta i en fokusgrupp för Max18.

Syftet med fokusgruppen är kunna få in viktiga erfarenheter från yrkesverksamma personer inom kommun och landsting för att kunna förbättra och utveckla vårt webbaserade uppföljningssytem Max18. Fokussamtalen äger rum på Södermalm i Stockholm under december månad 2012. Vi betalar inget arvode men ersätter resekostnader.

Om du är intresserad av att delta eller har frågor, kontakta Sara Brolin Låftman, utredare på Barnombudsmannen, e-post sara.bl@barnombudsmannen.se. Senast 30 november.