Generaldirektörer samtalar om barn

Idag samlar Barnombudsmannen ett 20-tal generaldirektörer och chefer från statliga myndigheter i ett frukostmöte för att samtala om barn och unga.

Temat är: Hur kan statliga myndigheter bli bättre på att låta barn komma till tals i viktiga frågor?

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att sprida den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Pejling och dialog genomförs under tre år och vänder sig till kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter.

Efter frukostmötet hålls en heldagskonferens på temat ”kommunicera med barn” för representanter från statliga myndigheter. Konferensen är en fördjupning av förra årets myndighetskonferens.