Skuldsatt barn vann i domstol

Redan 2009 blev det förbjudet för företag att sätta barn i skuld. Men lagen gäller inte retroaktivt, så de barn som skuldsatts innan lagen trädde i kraft blev betalningsskyldiga så fort de blivit myndiga.

Den 25 februari i år föll en viktig dom i Stockholms tingsrätt. En dom som går steget längre och som förhoppningsvis kommer att bli principiellt viktig för alla barn som skuldsatts före 2009 och som riskerar att få ett inkassokrav som 18-årspresent.

En flicka, som idag är myndig, har krävts på betalning för skolfoton som hennes mamma beställde när hon var 11 år befriades från sin skuld. Tingsrätten hänvisade till att mamman skulle ha behövt samtycke från överförmyndaren, vilket hon inte hade begärt.

– Barn ska aldrig behöva bära föräldrarnas skulder Det här är en fråga som vi drivit länge. Därför är det mycket glädjande att domstolen inte ansåg flickan betalningsskyldig, säger Barnombudsman Fredrik Malmberg.