Unga möter ministrar om våld i nära relationer

Ungdomar som har växt upp med våld i familjen träffar ministrar vid fem olika tillfällen för att berätta om sina erfarenheter. Detta är en del av Barnombudsmannens rapportering av 2011 års arbete, som handlat om barn som utsatts för våld i nära relationer.

Ungdomarna träffar barnminister Maria Larsson, utbildningsminister Jan Björklund, socialminister Göran Hägglund och justitieminister Beatrice Ask.

De verkliga experterna på våld i familjen är de barn och unga som själva upplevt det. Deras berättelser ger en bild av hur verkligheten kan upplevas och bidrar till att identifiera viktiga utmaningar och brister i hur samhället möter dessa barn.

Att lyssna systematiskt på barn och unga och låta dem tala till punkt är en viktig del av Barnombudsmannens arbete. Utgångspunkten är att barnen är experter på sin egen situation. Men det är inte våldet som stått i fokus för samtalen, utan hur barnen och ungdomarna har upplevet det stöd de fått från samhället. Vad har fungerat bra? Vad måste bli bättre?

Barnombudsmannens årsrapport presenteras för regeringen den 23 mars. I rapporten lägger vi fram tre krav på nödvändiga förändringar för att barn som upplevt våld ska få sina rättigheter tillgodosedda.