Vi lämnar rapport om barn som upplevt våld i nära relationer

Idag lämnar Barnombudsmannen sin årsrapport till regeringen. Rapporten heter Signaler Våld i nära relationer. Barn och unga berättar.