Fredrik Malmberg ny ledamot till styrelsen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter

Regeringen har i dag utsett barnombudsman Fredrik Malmberg till ledamot till styrelsen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Mandatperioden är fem år med början den 1 juli 2012.

- Jag är glad över förtroendet och möjligheten att som barnombudsman få bidra till att stärka barnrättsperspektivet i EU:s rättighetsarbete, säger Fredrik Malmberg.

- EU ska enligt Lissabon-fördraget verka för barnets rättigheter men utmaningarna är stora. Det handlar bland annat om ett rättsväsende som inte alltid är anpassat till barn, situationen för ensamkommande asylsökande barn och att inte alla länder förbjuder kroppslig bestraffning av barn.

Styrelsen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter antar verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt budget.