Barns säkerhet i förskolan ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredare som ska komma med förslag på hur säkerheten i förskolan ska bli bättre. Syftet är att olyckor och tillbud ska kunna förebyggas på ett bättre sätt.

Barnkonventionen kräver att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård och skydd av barn uppfyller fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, personalens antal och lämplighet och behörig tillsyn.

– Små barn har ett stort skyddsbehov. Det är idag inte tillräckligt reglerat. Det finns brister i lagstiftning och när det gäller ansvaret för förhållandena i förskolan. Därför välkomnar vi initiativet att tillsätta en utredning. Det är ett steg i rätt riktning som gör det möjligt att få alla fakta på bordet och en större tydlighet när det gäller de små barnens arbetsmiljö, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.