Barnombudsmannen får nyinstiftat pris av Unga KRIS

Barnombudsman Fredrik Malmberg tog idag emot ett pris från Unga KRIS för myndighetens arbete med att stärka rättigheterna för barn i samhällsvård.

Priset, som delades ut för första gången, kommer årligen tilldelas en person eller organisation som uppmärksammat situationen för ungdomar som lever i utsatthet och löper hög risk att hamna i kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa.

Motiveringen lyder:

”Fredrik Malmberg har som Barnombudsman uppmärksammat att alltför många barn och unga far illa när det offentliga tagit över ansvaret från föräldrarna. Det gäller placerade barn, barn på institutioner och barn som frihetsberövats på grund av brott.

Fredrik Malmberg har också uppmärksammat barn och unga som upplever våld i nära relationer och föreslagit åtgärder för att förstärka insatserna för dessa barn och unga.

I Unga KRIS har vi många medlemmar som varmt uppskattar att någon äntligen tar deras erfarenheter på allvar. De har många gånger inte känt sig trodda när de berättat vad de utsatts för av t ex föräldrar, personal eller familjehemsföräldrar.”

Unga KRIS är en rikstäckande förening med cirka 1 000 medlemmar som finns i 14 städer runtom i landet. Prisutdelningen ägde rum på Unga KRIS förbundsstämma i Halmstad.

- Det här är faktiskt det största som hänt mig i min roll som barnombudsman. Det känns oerhört bra att vi som arbetar på Barnombudsmannen får denna bekräftelse från Unga KRIS som organiserar ungdomar som har stor kunskap och erfarenhet av de frågor vi arbetat med de senaste åren, sa Fredrik Malmberg.