Nytt lanseringsdatum för Max18

Lanseringen av det webbaserade uppföljningssystemet Max18 flyttas fram till den 10 juli 2012.

Max18 kommer att finnas tillgängligt för alla och ska ge en bild av barns levnadsvillkor i Sverige. På regeringens uppdrag har Barnombudsmannen samlat statistik som gör det möjligt att följa upp barnkonventionens genomförande i Sverige.

En del av Max18 riktar sig särskilt till barn och unga. Max18 är baserat på sex områden som är kopplade till barnkonventionen, dessa områden är sedan indelade i ett 40-tal indikatorer. Statistiken kan i flera fall jämföras mellan län och kommuner.