Stort behov av stöd till familjer i kris

Idag lanserade Bris, Barnens rätt i samhället, sin rapport Vuxenstöd 2012 som har fokus på när psykisk ohälsa drabbar en familj i kris.

Bris-rapporten vuxenstöd 2012 bygger på vuxensamtal om barn till Bris. I rapporten finns en sammanställning av statistik om vad vuxna behöver och vilken hjälp de frågar efter när de ringer till Bris vuxentelefon.

Rapporten visar att många samtal handlar om föräldrar i konflikt och separation, och att barnen far illa när föräldrar bråkar. Därför behövs föräldrastöd inte bara i förebyggande syfte utan även för familjer i akuta kriser, tycker Bris.

Ofta upplever föräldrar som kontaktar Bris att de har svårt att orka med att vara föräldrar och att de behöver hjälp för att kunna ge barnen det stöd de behöver. Många är oroliga över sina barns, och sin egen, psykiska hälsa.

– Vi vet att vuxna och barn upplever kriser på olika vis och ett barn kan leva med konsekvenserna av en kris i flera år, vilket utsätter barnet för en risk att utveckla psykisk ohälsa. Föräldrar och barn måste därför få hjälp och stöd i tid, innan konsekvenserna blir allvarliga, säger Kattis Ahlström, generalsekreterare Bris.

Rapporten visar att många föräldrar i kris har sökt stöd hos olika myndigheter och instanser för att få hjälp för sitt barn, eller hela familjen, men inte lyckats. Det framgår också i rapporten att många föräldrar är rädda för att vända sig till Socialtjänsten trots att deras barn mår dåligt, i tron om att de kan förlora vårdnaden.

Barnombudsman Fredrik Malmberg tycker att Bris föräldrarapport visar tydligt hur viktigt det är att föräldrar kan få stöd i sitt föräldraskap och att detta stöd är tillgängligt tidigt.

  – Vår erfarenhet från de senaste årens arbete då vi lyssnat på barn som är omhändertagna och placerade har visat att barnen upplever att de och deras föräldrar fått väldigt lite stöd tidigt. Barnen och föräldrarna har levt i en svår situation länge innan det akuta omhändertagandet blir en nödvändighet, säger Fredrik Malmberg.