Ta del av Barnrättsdagarna 2012 på webben

Den 17-18 april samlades 600 deltagare på Barnrättsdagarna i Örebro för att diskutera erfarenheter och metoder för att upptäcka, skydda och stödja barn som upplevt våld i nära relationer.

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen! Arrangörer är Barnrättsakademin, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnombudsmannen.

Nu kan alla som inte hade möjlighet att närvara på årets Barnrättsdagar, och du som vill återuppleva konferensen, ta del av innehållet på webben.
Mer om Barnrättsdagarna

UR Samtiden visar Barnrättsdagarna dag 1:

Inledning av arrangörerna
Makt, vanmakt och rättigheter – Lars H Gustafsson, barnläkare och medlem i Barnombudsmannens expertråd
Max18 – ett verktyg för barnrätt – Hanna Larheden, Barnombudsmannen
Kartläggning av våld mot barn – Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, och Staffan Janson, Barnrättsakademin
Ungas erfarenheter av våld i nära relationer – barnombudsman Fredrik Malmberg
Våld mot barn – behovet av skydd och stöd – Maria Eriksson, Uppsala universitet
Max18 – fakta om barn och unga – Hanna Larheden, Barnombudsmannen
Så fungerar sjukvården vid barnmisshandel – Björn Tingberg, Karolinska universitetssjukhuset
Att förebygga övergrepp i ideell verksamhet – Helene Gestrin, Scouterna
Vad gör mest ont – idag och på sikt? – Seminarium med Lars H Gustafssons och Staffan Janson

SVT Forum visar Barnrättsdagarna dag 2:

Kulturella koder – Här kan du se förmiddagens program med Rihyad Al Baldawi, Orienthälsan, Tomas Wetterberg, Machofabriken, och Carl-Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Vad gör politikerna? – Här kan du se eftermiddagens program med Anna Källdén och Helena Berggren, Slagfärdiga, Anna Kaldal, Stockholms universitet, Integrationsminister Erik Ullenhag och samtalet mellan Erik Ullenhag, Simone Ek, barnrättsexpert, och Marie Litholm, kommunstyrelsen i Haninge.

Barns värdefulla kunskap – Här kan du se Rihyad Al Baldawis seminiarium med rubriken ”Barns utveckling i krisartade kulturella relationer – hur kan vi förhålla oss till och förstå våldsmekanismer i familjen?”

Sluttal av Nanne Grönvall

Barnrättsdagarna 2013 om barns inflytande och delaktighet
Temat för 2013 års Barnrättsdagar är barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet. Konferensen äger rum den 16-17 april på Conventum i Örebro.

Vill du göra en intresseanmälan redan nu, mejla susanne.bjork@barnombudsmannen.se