Trygghet i fokus när Järfälla lät barnen komma till tals

Den 23 april var det dags för Järfälla kommuns årliga barnhearing – den tionde sedan starten. Då får barn i kommunen ställa frågor och föra fram sina åsikter till lokala beslutsfattare. Precis som det står i FN:s konvention om barnets rättigheter att barn har rätt till.


Många frågor handlade om miljön i skolan när elever från Barkarbyskolan, Neptuniskolan, Skälbyskolan och Björkebyskolan mötte ansvariga politiker och tjänstemän. 

Så här löd några av inläggen:

– Jag blev kallad typ svartskalle för att jag är brun och då gick jag till en fröken som svarade ”jag jobbar inte med dig så jag kan inte hjälpa dig”.

– Jag tycker att det är jobbigt att många barn retas och säger olika dumma saker. Det verkar inte som om rastvakterna ser och hjälper en. Dom står för det mesta i en ring och pratar med varandra och ser inte vad som händer.

Tjänstefel, tyckte de närvarande politikerna.

Vill vara delaktiga
Men politikerna blev också ifrågasatta av barnen som hänvisade till att barn ska göras delaktiga i beslut, bland annat om hur kommunen ska använda sina pengar.

Politikerna erkände att de var dåliga på att fråga barnen.

– Men det är bra att dessa frågor kommer upp så vi lär oss. Här måste vi skärpa oss!

Barnombudsman Fredrik Malmberg var på plats för att berätta vad barnkonventionen säger om de områden som barnen tog upp. Han var imponerad av hur barnen förberett sig:

– Det var viktiga synpunkter. Många känner sig otrygga i skolan och upplever att lärarna inte ser dem.

– Alla barn har rätt att gå i skolan och lära sig sådant som är viktigt att kunna. Vi har också skolplikt i Sverige. Därför har skolan ett särskilt ansvar att se till att alla mår bra och att ingen utsätts för mobbning.