Barnombudsmannen deltar i ett internationellt expertmöte om barn och våld

Den svenska regeringen och FN:s representant för våld mot barn ”SRSG on Violence against Children” har bjudit in till internationellt expertmöte om våld mot barn. Mötet arrangeras i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset på Sätra Bruk i Västergötland.

Under två dagar samlas experter, forskare, regeringsrepresentanter, FN-organ, organisationer och ombudsmän för att diskutera statistik och forskning kring våld mot barn, hur läget ser ut runtom i världen och hur man kan stärka arbetet med att skydda barn från våld.

Mötet kommer dessutom att resultera i en rapport som ska överlämnas till FN:s generalförsamling.

(”SRSG – Special representative of Secretary-General on Violence against Children” Generalsekreterarens särskilde representant på området våld mot barn, Marta Santos Pais.)