Nordiskt möte på Island

Idag reser myndighetens ledningsgrupp till Island som i år står som värd för det årliga nordiska Barnombudsmannamötet.

En av punkterna på programmet är implementeringen av barnkonventionen.

Det blir också tid för besök i det isländska barnahuset, på häktet i Reykjavik, på direktoratet för barnavård och på Diagnos och behandlingscenter för barn.