Internationell bild av barn och våld saknas

Förra veckans expertmöte i Sverige om barn och våld samlade forskare, representanter för flera FN-organ, organisationer och barnombud från hela världen. Deltagarna konstaterade att våld mot barn många gånger är tabubelagt och att viktiga data därför saknas eller är bristfälliga.

Den statistik som finns tillgänglig om våld mot barn underskattar ofta problematiken och kan leda till att de åtgärder som föreslås inte blir så kraftfulla som behövs. De mått som finns skiljer sig också många gånger mellan länder och över tid vilket försvårar internationella jämförelser.

Trots dessa begränsningar har de år som gått sedan lanseringen av FN studien om våld mot barn (2006) lett till viktiga framsteg. På expertmötet i Sverige presenterades exempelvis flera studier från olika delar av världen som understryker hur omfattande och allvarlig problematiken med våld mot barn är. 

Barnombudsmannens bidrag handlade om att redogöra för vår dialog med barn och unga som själva har erfarenhet av att växa upp med våld och hur barnens expertråd om hur samhällets stöd bör utformas är oerhört värdefulla för beslutsfattare att ta del av.

Slutsatser från Expertmötet kommer att ingå i den rapport som Marta Santos Pais, FN:s särskilde representant mot våld mot barn, kommer att lämna till FN senare i höst.