Barnombudsmannen presenterar rapporten ”Oskyddad”

Idag överlämnade Barnombudsmannen rapporten ”Oskyddad” till barnminister Maria Larsson på barnrättstorget i Almedalen.

Rapporten belyser de specifika problem som barn med skyddade personuppgifter upplever och hur samhället kan förbättra deras krångliga vardag.

Samhället måste få bättre kunskap och större förståelse för dessa barn som lever i en mycket utsatt situation. Barnombudsmannen har lyssnat till hur de upplever sin vardag och har samlat kunskap om hur deras tillvaro ser ut.

- Rapporten ger en fördjupad bild av en grupp barn som vi inte vet så mycket om. Att leva med skyddade personuppgifter har stora konsekvenser för de här barnen i deras uppväxt, sa Maria Larsson.

Rapporten utmynnar i fem konkreta förslag till förändringar i samhällets stöd:

• Stärk barns säkerhet vid hot om våld. Inrätta säkerhetssamordnare hos socialtjänsten.

• Barn har rätt till tydlig information om vad skyddet innebär.

• Nationella riktlinjer krävs för när skyddade personuppgifter ska beviljas och omprövas.

• Tydliga rutiner och höjd kompetens hos myndigheter.

• Socialtjänstens roll måste tydliggöras vad gäller skyddat boende.

- Med små, riktade insatser kan man göra stor skillnad. Det här är förändringar som inte kan vänta. Det absolut viktigaste är att barnet får ett ansikte, en personlig socialsekreterare med specialkompetens som har ett helhetsansvar för att samordna skyddet för barnet, sa barnombudsman Fredrik Malmberg.

Maria Larsson tackade för förslagen och gav exempel på hur regeringen kan arbeta vidare med frågan bland annat att förbättra samarbetet mellan olika departement.