Max18 – Webbaserat uppföljningssystem lanseras

Idag publicerar Barnombudsmannen uppföljningssystemet Max18 som visar en tydlig bild av barns levnadsvillkor i Sverige.

Barnombudsmannen har tagit fram Max18 som gör det möjligt att följa upp barnkonventionens genomförande i Sverige.

Det är första gången man kan se samlad statistik över hur barn och unga har det i Sverige.

Max18 vänder sig främst till beslutsfattare och tjänstemän för att förbättra möjligheten att följa utvecklingen av barnrättsarbetet i kommuner, landsting och inom olika myndigheter. Med god kunskap om barns levnadsvillkor på lokal, regional och nationell nivå blir det lättare att göra prioriteringar och fatta beslut som rör barn.

En del av Max18 riktar sig direkt till barn och unga för att öka deras kännedom om hur barn har det i Sverige. Där kan man göra egna jämförelser mellan kön och åldrar och får svar på frågor som ställts direkt till barn och unga.

Max18 är baserat på sex områden som är kopplade till barnkonventionen, dessa områden är indelade i ytterligare ett 40-tal indikatorer. Statistiken kan i flera fall jämföras mellan län och kommuner.