Barnombudsmannen begär information från Migrationsverket

Barnombudsmannen anser att Sverige måste sluta skicka tillbaka ensamkommande asylsökande barn till Italien om förhållandena där inte är acceptabla.

I stället bör man använda sig av ett undantag som finns i Dublinförordningen som reglerar hur länder ska hantera flyktingar. Barnombudsmannen har därför skrivit ett brev till Migrationsverket och bett om information om hur de ser på det aktuella läget och hur bedömningar görs när barn skickas till Italien.