Goda livsvillkor för alla barn

Det var temat på årets Nordiska barnavårdskongress med över 700 deltagare från de nordiska länderna. Nordiska Barnavårdskongressen NBK 2012 arrangerades av Stiftelsen Allmänna Barnhuset med hjälp av representanter från de övriga nordiska länderna.

Barn- och äldreminister Maria Larsson öppnade kongressen med ett invigningstal där hon talade om de många utmaningarna som vi har gemensamt i Norden när det handlar om att leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Hon framhöll betydelsen av att barnkonventionen ska vara ett levande dokument som fungerar både som inspirationskälla och som rättesnöre när det gäller att tillgodose barns rättigheter.

Hon talade också om att allas vårt gemensamma arbete för att säkerställa barns rättigheter inte kan vänta.

- Barn lever här och nu och de har behov och rättigheter som vi ska säkerställa här och nu. Barn kan inte vänta. För ett barn kan ett sommarlov vara en hel oändlighet. De kan inte vänta, och vårt gemensamma arbete för deras rättigheter kan inte heller vänta, sa Maria Larsson.

Nordiska Barnvårdskongressen i Stockholm 2012 är den 25:e Nordiska Barnvårdskongressen som arrangerats sedan den första år 1921 i Danmark.

Den Nordiska Barnavårdskongressen är ett samarbete mellan de nordiska länderna. Kongressen vänder sig till alla som är nyfikna på vad vi i Norden kan lära oss av varandra. Syftet är att ta tillvara varandras erfarenheter och erbjuda möjligheter till kunskapsutbyte. De nordiska barnavårdskongresserna har utgjort och utgör än idag en viktig arena för den sociala barnavården.

Under tre dagar erbjöds inspirerande föreläsningar och 35 varierande workshops från hela Norden.

Thomas Hammarberg, tidigare kommissionär i Europarådet, som var en av föreläsarna gick tillbaka till kärnan och pratade om vikten av att implementera barnkonventionen, att genomförandet av konventionen har blivit mindre effektivt än väntat och att förverkligandet av den faktiskt kräver förpliktelser.

Från Barnombudsmannen talade Christopher Carlson om barn och unga med skyddade personuppgifter och Barnombudsman Fredrik Malmberg avslutningstalade om barn som experter på sina och egna liv.