Pejlingen är igång

Det stora regeringsuppdraget ”Pejling och dialog” som Barnombudsmannen ska genomföra under de kommande tre åren har startat.  Uppdraget är en utveckling av Banombudsmannens ordinarie arbete med att lyssna på barn och unga och låta dem komma till tals där beslut fattas som rör deras liv. I Pejling ska arbetet utvidgas och bland annat genomföras på lokal nivå i ett stort antal kommuner i Sverige. Alla medarbetare på Barnombudsmannen kommer på olika sätt att involveras i arbetet.

För att hålla ihop och driva det stora uppdraget har Barnombudsmannen anställt Åsa Lindelöw. Åsa har lång erfarenhet av kommunikationsarbete och av att ratta stora projekt, både från egen verksamhet och från flera funktioner inom Ericsson.

– Pejling och dialog är en jätteutmaning. Projektet är redan igång och jag hoppar på i farten. Det ska bli spännande att se hur vi kan förflytta landets kommuner och myndigheter i riktning mot att bli bättre på att leva upp till vad barnkonventionen kräver av dem för att tillgodose barns rättigheter. Vi ska försöka jobba på nya sätt, med nya tekniker och verktyg.

Åsa är en kreativ person som, vid sidan av kommunikationskompetensen, är utbildad designer och har jobbat med konceptutveckling, trycksaksproduktion och förpackningsdesign.

– Här får jag använda hela min kompetens, för i Pejling och dialog ska vi tänka nytt och målfokuserat.

Åsa är en hängiven och kunnig matlagerska. Lite mer udda är att hon har gått en utbildning i simhopp för vuxna.

På frågan hur hon upplever Barnombudsmannen efter bara ett par arbetsdagar svarar hon:

– Barnombudsmannen är liten myndighet med stort hjärta.