Brott mot barn måste prioriteras

Utredningar om brott mot barn tar för lång tid visar DN:s granskning idag. Redan i mars 2012 lämnade Barnombudsmannen en skrivelse till justitieminister Beatrice Ask. Utgångspunkten var en enkätundersökning som Barnombudsmannen genomförde med Sveriges 32 åklagarkammare om hur arbetet med våldsutsatta barn bedrivs.

I skrivelsen framgår resultatet av undersökningen som visar att brott mot barn inte ges högsta proritet.

I Barnombudsmannens årsrapport 2012 ”Signaler” var ett av förslagen till regeringen att en tidsgräns för barnförhör bör lagstiftas.

– Brott mot barn är inte tillräckligt högprioriterat. Det är obegripligt med tanke på hur hårt brott mot barn slår, säger barnombudsman Fredrik Malmberg i en kommentar i DN idag.

Läs hela artikeln:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/brott-mot-barn-obegripligt-lagt-prioriterat

Till artikel om DNs granskning:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/brott-mot-barn-utreds-for-langsamt

 - Siffrorna är mycket oroande, säger Fredrik Malmberg i Ekot.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5400638

Läs skrivelsen till Beatrice Ask:
http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/skrivelser/2012/3/skrivelse-3/

Till rapporten ”Tid för rättvisa”:
http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/ovriga-publikationer/tid-for-rattvisa/

Till rapporten ”Signaler”:
http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/arsrapporter/signaler/