Öppen föreläsning kring Våld i hemmet

Den 13 februari klockan 13.00 -15.00 på Institutionen för socialt arbete i Stockholm, hålls en öppen föreläsning kring Våld i hemmet. Föreläsningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med barn.

De senaste åren har Barnombudsmannen lyssnat systematiskt på barn och unga i utsatta situationer. Barn som omhändertagits i samhällsvård uttryckte en stor besvikelse över att samhället reagerat så sent. Ofta lyser socialtjänsten med sin frånvaro och rättsväsendet, som ska skydda barnen, upplevs som långsamt, obegripligt och skrämmande. Barnombudsman Fredrik Malmberg berättar om arbetet med barn som utsatts för våld och övergrepp i nära relationer och de förslag till förändringar som arbetet mynnade ut i.

Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Barnombudsmannen, Gleerups och Institutionen för socialt arbete.

Till anmälan