Placerade barn måste kunna utkräva ansvar

Med anledning av Sveriges Radios dokumentär "Den fastspända flickan" deltog Fredrik Malmberg i P1-morgon. Läs hans senaste blogginlägg om vad som behöver göras för att förbättra situationen på Sveriges HVB-hem.

Utdrag ur blogginlägget:
"Det är skakande att ta del av det som Ekot redan berättat ur denna dokumentär. Det vi har hört är en berättelse om en flicka som samhället har omhändertagit, i någon mening tagit på sig ett föräldraansvar för, och där det lett till att hon mått sämre, prostituerat sig som ett självskadebeteende utan att någon reagerat. Hon har utsatts för brott och har under lång tid blivit misstrodd när hon berättat om de allvarliga brotten.

Barnombudsmannen välkomnar att regering och riksdag de senaste åren har fattat beslut om skärpt tillsyn, anmälningsskyldighet enligt lex Sarah och att placerade barn har fått rätt till en egen socialsekreterare. Men detta är trots allt otillräckligt.

* De placerade barnens rättigheter måste förtydligas i lagstiftningen

* Lagstiftningen som styr tillståndsgivning av HVB måste skärpas

* Oberoende ombud och rätt till skadestånd

* Socialstyrelsen ges i uppdrag att sammanställa och följa resultaten i den vård som ges av HVB

"Jag vill att det blir stor förändring. Vi har talat från hjärtat, nu måste du göra något". Så sammanfattade en pojke som var omhändertagen i samhällsvård sina förväntningar när han träffade 2011 träffade regeringen. Han och de andra barnen får inte svikas. Det återstår mycket jobb att göra. Låt oss få det gjort."

Läs hela blogginlägget här

Lyssna på sändningen från P1-morgon